Accueil

Bienvenue sur notre site !

Hilaire VANBIERVLIET est né à Courtrai en Belgique le 29 octobre 1890. Il nous a quitté le 8 novembre 1981.

Ce site est fait pour rendre hommage à son œuvre et partager quelques souvenirs de sa vie.

Welkom op onze website !

Hilaire VANBIERVLIET werd geboren in Kortrijk in België op 29 oktober 1890. Hij stierf op 8 november 1981.

Deze site is gemaakt om hulde te brengen aan zijn werk en om enkele herinneringen aan zijn leven te delen.

Contact

Vous souhaitez témoigner, vous avez un souvenir concernant Hilaire VANBIERVLIET. Vous avez un ou des tableaux et vous voulez nous faire partager des photos. Vous avez des questions ?

Ecrivez-nous à l’adresse contact@hilaire-vanbiervliet.com

Vous pouvez aussi cliquer directement sur l’enveloppe ci-dessous

U wenst te getuigen, u heeft een herinnering aan Hilaire VANBIERVLIET. U heeft één of meerdere schilderijen en u wilt foto’s met ons delen. U heeft vragen?

Schrijf ons op contact@hilaire-vanbiervliet.com

U kunt ook direct op onderstaande envelop klikken